Fizika za študente matematike (vaje) 2019/20/21


Letni semester 2020/21 (Fizika 2): Vaje so ob petkih od 10h15 do 12h na daljavo, vodi jih G. Skačej. Kaj smo delali na vajah?


Kolokviji & izpiti

  • 1. kolokvij: petek, 23. aprila 2021 (ura in način izvedbe bosta objavljena naknadno)
  • 2. kolokvij: torek, 18. maja 2021

    Literatura & povezave

  • J. Strnad: Fizika I in Fizika II (DMFA Ljubljana)
  • A. Šarlah in G. Skačej: Naloge iz fizike za študente matematike (DMFA Ljubljana)
  • M. Gros, M. Hribar, A. Kodre in J. Strnad: Naloge iz fizike (DMFA Ljubljana)
  • B. Majaron, M. Mikuž in A. Ramšak: Kolokvijske naloge iz Fizike I (DMFA Ljubljana)
  • S. Čopar, D. Svenšek, A. Mohorič in S. Prelovšek-Komelj: Rešene kolokvijske naloge iz Fizike I in II (DMFA Ljubljana)
  • vaje v preteklih letih: 2005/06, 2006/07, 2007/08/09, 2008/09/10, 2009/10/11, 2010/11/12, 2011/12/13, 2012/13/14, 2013/14/15, 2014/15/16, 2015/16/17, 2016/17/18, 2017/18/19, 2018/19/20, 2019/20 (Fizika 1)
  • zapiski s predavanj (A. Ramšak)


  • Zadnja sprememba: 12. 3. 2021 [G. Skačej]
    [nazaj]