Statistična termodinamika (2020/21)


Predavanja potekajo v zimskem semestru ob torkih od 10h15 do 12h v predavalnici F1 (J19) in na daljavo. Vaje za 1. skupino (študentje s priimki A-L) potekajo ob torkih od 14h15 do 16h v predavalnici F1 (J19) in na daljavo, za 2. skupino (študentje s priimki M-Ž) pa ob četrtkih od 12h15 do 14h v predavalnici F2 (J19) in na daljavo. Predavanja vodi P. Ziherl, vaje G. Skačej. Kaj smo delali na predavanjih in kaj na vajah? Spremljajte tudi tutorsko spletno stran!


Obvestila

 • [29. 9. 2020] Z izvajanjem predmeta začnemo v torek, 6. 10. 2020. Navodila glede pouka na daljavo in razdelitve v skupini pri vajah sledijo. Prijavite se tudi na spletno učilnico predmeta!
 • Kolokviji in pisni izpiti

 • 1. kolokvij: petek, 20. novembra 2020
 • 2. kolokvij: ponedeljek, 18. januarja 2021 (ura in predavalnica bosta obakrat sporočeni naknadno; izvedba kolokvijev je odvisna od trenutnega epidemiološkega stanja)

 • Literatura

 • I. Kuščer in S. Žumer: Toplota (DMFA, Ljubljana)
 • P. Ziherl in G. Skačej: Rešene naloge iz termodinamike (DMFA, Ljubljana)
 • G. Skačej in P. Ziherl: Rešene naloge iz statistične fizike (DMFA, Ljubljana)
 • G. Skačej in P. Ziherl: Solved Problems in Thermodynamics and Statistical Physics (Springer, Cham)
 • stare kolokvijske/izpitne naloge
 • Povezave

 • vaje iz statistične termodinamike v preteklih letih: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 • vaje iz termodinamike v preteklih letih: 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 (stari program)
 • vaje iz statistične fizike v preteklih letih: 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 (stari program)
 • termodinamika in statistična fizika na drugih univerzah: Clark University, Ohio State (II, III, IV), Amherst College, LMU München


 • Zadnja sprememba: 13. 10. 2020 [G. Skačej]
  [nazaj]