logo


Slovenščina   English


Oddelek za fiziko, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani


100 letnica Univerze v LjubljaniPredmeti::

Fizika II (VŠS)

Seminar 1 (2. BS)

prejšnja leta

Fizika I (VSŠ)

Fizikalni praktikum IV in Praktikum merilne tehnike IV

Fizika laserjev

Optični procesi v snovi

Optična spektroskopija

Raziskave:
Nelinearna optika v vidnem in ultravijoličnem področju, integrirana optika, laserska fizika, THz spektroskopija, optična karakterizacija novih materialov, elektro-optika, elasto-optika. 

Marko Zgonik Prof. Dr

Naslovi: 

Oddelek za fiziko
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19 
SI-1000 Ljubljana
Slovenija 

Pisarna: 401

Telefon: 
+386/1/476 66 54

Fax: 
+386/1/251 7281

E-pošta: 
marko.zgonik@fmf.uni-lj.si


Simulacija mavrice


M. Zgonik is also with

J. Stefan Institute, Complex Matter Department, Ljubljana


Partners:

North Carolina State University, Department of Materials Science and Engineering

Raleigh, U.S.A.
Prof. Zlatko Sitar, Prof. Ramón Collazo, Widebandgap semiconductors.

Collaboration on optical characterization of AlxGa1-xN thin films.

Project: Nonlinear Optics of Modulated AlGaN Waveguides.

Rainbow Photonics AG,

Zürich, Switzerland ,
www.rainbowphotonics.com
Two-frequency laser for Difference Frequency Generation


Zurich University of Applied Sciences
Institute of Computational Physics


Prof. Mojca Jazbinšek
http://www.zhaw.ch/icp
THz spectroscopy