2. letnik visokošolskega strokovnega študija Fizikalne in merilne tehnike


PREDMET:  FIZIKA II
predavatelj: Marko Zgonik

opis predmeta in program

predavatelj Marko Zgonik

asistentka Marion van Midden

PREDAVANJA NA DALJAVO / link v spletni učilnici


OBVEZNOSTI ŠTUDENTA

Pisni izpit: lahko v obliki medletnih kolokvijev ali pisni izpit ob izpitnem roku.

VPRAŠANJA ZA Ustni izpit. 

Izpitni roki